Cómo se construyó la carretera de Vršič

Kako se je gradila cesta na Vršič

El diario de Franco Uran, que vivió en Vršič entre 1909 y 1916, nos transporta a la época en que se construyó la carretera a Vršič y, sobre todo, a cómo se hizo.

(Planinski vestnik, XIII / 1957, pp.151-163)

Ya se ha escrito varias veces sobre la carretera de Vršič, tanto en la antigua Yugoslavia como ahora después de la liberación, pero estos inventarios eran breves e incompletos porque los redactores de estas líneas no conocían bien la situación. Pero creo que es necesario que el público conozca la historia de este camino tan importante hacia la bondad, incluso hoy en día.
Tras haber vivido siete años enteros sobre el nacimiento del río Soča, t. j. de 1909 a 1916 y estuvo empleado en la carretera de principio a fin, es decir j. hasta la llegada de esa terrible avalancha en Vršič, que sepultó a 110 rusos, considero casi mi deber describir este asunto, porque estuve presente en esa catástrofe.

En enero de 1909, fui a trabajar para Ivan Zakotnik, entonces maestro carpintero y alcalde de Gornji Šiška. Poco después de empezar a trabajar, un tonelero de Kamnik, Franc Cvek, vino a Zakotnik y me ofreció comprar el bosque de Velika Planina, en Trenta.

The personal diary of live on Vršič pass when the Russian road was built.

 

Zakotnik se je za nakup odločil in tako smo šli konec marca istega leta Zakotnik, Cvek in jaz v Kranjsko Goro, kjer smo se oglasili pri gostilničarju Pristavcu. Ta je bil lastnik gozda, kupil ga je pa od kranjskogorske občine. Takrat je bilo v Kranjski gori skoro en meter snega. Odločili smo se, da gremo v gozd prihodnji dan, za kar smo se morali temeljito pripraviti, ker so nas opozorili, da je na »vrhu« dosti snega. Zato.smo se opremili s krplji in smo prihodnji dan zgodaj odrinili iz Kranjske gore. Vodil nas je pa oče Mrak, občinski mož, ki je situacijo dobro poznal.

Do Klina je šlo še kar nekam v redu, ker je bila do tam pot izvožena. Od Klina dalje pa je bilo treba navezati krplje, ker smo gazili sneg na celem. Poti nismo videli nič. Kdor je poznal staro pot, ki je bila izredno strma, mi bo pač priznal, da je bila ta hoja s krplji na celem snegu izredno utrudljiva. Gazili smo sneg menjaje, da ni bil vedno eden in isti prvi. Pristavec je bil debel možakar in ga je najbolj zdelovalo.

Končno smo le prišli Na Močilo, od koder smo videli tudi takratno »Vosshiitte«, ki pa je bila zaprta. Treba je bilo torej iti dalje in smo končno le prispeli z veliko težavo na vrh do Jezerca, kot so takrat rekli Kranjskogorci ali pa na Kranjski vrh, kot so rekli Trentarji.

Gozd, ki smo si ga šli ogledat, se je pričel takoj pod vrhom na levi strani sedanje ceste in se je razprostiral spodaj ob Lemi, kjer je danes drevesnica proti Zadnjemu Prisojniku do Razorskih Korit in proti vrhu Prisojnika, dokler so pač rasle smreke in macesen. Gozda dosti nismo mogli videti, ker je bila pot v gozd nemogoča in tudi mi smo bili že pošteno utrujeni, zato smo si ogledali le del gozda Na Lemeh; potem pa smo šli dalje v dolino. Mimogrede smo si ogledali tudi izvir Soče, ki pa je bil s plazom zasut in smo do izvira morali iti s svečo pod snegom. Potem smo pot nadaljevali do Loga v Trenti, kjer smo se ustavili pri Čotu (Zorž) poleg Baumbachute.

Zame je bila to silno utrudljiva pot, ker takrat nisem bil še prav nič vajen planin. Spali smo pri Čotu, prihodnji dan pa smo nadaljevali pot peš do Bovca, ker ni bilo nobenega prevoznega sredstva. Iz Bovca smo se odpeljali s poštnim vozom do Sv. Lucije, kjer smo zopet prenočili. Naslednji dan smo se z vlakom odpeljali proti Jesenicam. Med potjo pa je barantija napredovala tako, da smo v Boh. Beli izstopili in šli tam v prvo gostilno, kjer se je kupčija zaključila. Popoldan istega dne pa smo se odpeljali v Ljubljano.

Gozd je bil torej kupljen in jaz sem bil določen, da bom delo v gozdu nadzoroval. Poiskali smo sekače in tesače. Čim smo zvedeli, da je izginil sneg, smo se odpravili v gozd in to maja meseca istega leta.

Z njimi sem odšel tudi jaz. Ker je bila takrat Vosshiitte že odprta, sem se provizorično nastanil tam. Medtem pa so sekači podrli nekaj smrek in si iz smrekovega lubja napravili zasilno strehov Tu moram omeniti tudi takratno pot iz Kranjske gore čez Vršič, ker je pozimi zaradi snega nismo mogli videti.

Do Klina je bila slabo oskrbovana gozdna pot, tam je bila zasilna brv čez Pišenco. Od Klina dalje pa je bila pravzaprav le steza, ki se je v nekaterih krajih zelo strmo dvigala. Pri Žlebiču (pod sedanjim Mihovim domom), je bil studenec, kjer se je običajno počivalo. Od Žlebiča dalje je bila steza na več krajih razrita od hudournikov, malo pod Močilom pa je bila zasuta od peska in kamenja od plaza. Tudi od Močila dalje proti vrhu je bila pot zasuta od plazov. Pešec je prišel lahko do vrha, z vozom pa je bilo nemogoče. Zato so morali takrat hrano in pijačo v Vosshiitte nositi na hrbtih.

Druga stran proti Trenti pa je bila še slabša. Na kranjski strani je še ta ali oni gozdni posestnik kak les »vlačil« proti Klinu, s čimer je bila pot do Klina kolikor toliko utrta. Na trentarski strani je pa bila pot prepuščena sama sebi in torej silno zanemarjena, uporabna samo za pešce. Bila je to prava kozja steza, ki se je vila po obronkih sedanje ceste do Hude ravne, mimo Komacovega spomenika naprej do Lemi, kjer je sedanja drevesnica. Od tu dalje je ta steza še popolnoma taka, kot je bila pred 45 leti. Tak je bil takrat prehod iz Kranjske gore v Trento, samo za pešca, nikakor pa ne za kako vozilo.

Trentarji so pravili, da je pred nekaj leti, preden sem jaz prišel v Trento, avstrijska vojska imela tam vaje in da so takrat pripeljali čez Vršič tudi nekaj manjših topov, ki so jih privlekli tudi do Trente, vendar z veliko težavo in da jih je več zdrknilo tudi pod cesto. Takrat si nikdo ni mogel misliti, da je avtomobilska cesta čez Vršič sploh izvedljiva.

Treba je bilo torej skrbeti najprej, da se napravi primerna cesta, da se bo mogel dovažati v gozd proviant in orodje, ki je potrebno v gozdu, istočasno pa odvažati nazaj posekan in obdelan les. Moja naloga je bila, da za vse to skrbim. Najel sem delavce v Kranjski gori in v Trenti. Z delom smo pričeli v Kranjski gori in predvsem očistili in popravili ter razširili cesto od Kranjske gore do Klina, da je bila uporabna za vozila poleti. V Klinu je bila takrat le brv čez Pišenco, zato smo morali napraviti nov most. Iz Klina dalje proti vrhu pa sem se moral držati stare gozdne poti, ker bi kako novo smer takratni posestniki skozi svoje gozdove ne dovolili. Trasiranje nove ceste pa bi bilo tudi predrago. Ta pot je bila v nekaterih krajih izredno strma, večkrat pretrgana od hudournikov in plazov. Mostički čez hudournike so bili razdrti.

Vse te ovire smo za silo odpravili, pot po možnosti razširili, napravili nove mostičke čez hudournike in v splošnem usposobili pot za voznike, in sicer vse do vrha prelaza. Seveda takrat še nikdo ni računal s tem, da bo prišla jesen in zima in z njima hudourniki in plazovi. Kljub temu pa je bila pot v dobrih dveh mesecih sposobna za vožnjo z vozili. Ves ta čas sem stanoval v Vossovi koči, ker naša naselbina ni bila še gotova.

Medtem pa smo si poiskali prostor, kjer naj bi bila centrala našega podjetja in kjer naj bi se postavila tudi potrebna poslopja za bivanje osebja in delavcev, hlevi itd. Zaradi nevarnosti plazov je bilo treba vprašati domačine za nasvet in so nam Trentarji nasvetovali, da se naj to napravi v malem kotlu pod Hudo Ravno, kjer je tudi studenec dobre zdrave vode, ki ga pa danes ni več. Tu smo najprej napravili hišo iz celih debel (Blockhaus), pokrito s smrekovim lubjem; prav tu je bilo tudi zasilno stanovanje za Zakotnika in mene in tudi pisarna. Drugi del hiše pa je bil za delavce sekače in tesače. Istočasno pa smo na bližnjem gričku pričeli graditi lepo planinsko kočo s štirimi sobami, kuhinjo, kletjo in podstrešjem, ki je imela tudi železne peči in štedilnik. Tako sem se konec junija preselil iz Vossove v našo kočo.

Prvo leto, t. j. 1909, smo sekali le na levem pobočju sedanje ceste proti Prisojniku, medtem pa nadelovali cesto do vrha, ki je bila v silno slabem stanju. Z vožnjo pa smo čakali do zime, ko se les lahko vlači po snegu. Ker pa na tem pobočju ni bilo veliko lesa, temveč je bil glavni del gozda na južni strani Prisojnika, je bilo torej treba skrbeti za cesto v ta del gozda. Edina steza v Zadnji Prisojnik je bila tista, ki je držala do Prisojnikovega okna in na Prisojnik, ki pa se je nekoliko pod oknom odcepila na desno v Zadnji Prisojnik ter steza čez Robec. Obedve stezi pa nista bili primerni, da bi se uporabili za izvoz lesa iz Zadnjega Prisojnika. Zato sem trasiral cesto od naše naselbine čez Šupco in potem dalje proti Zadnjemu Prisojniku ravnice »Na Ležah«. Na Ležah je bila ravnina, kjer smo postavili drugo naselbino. Izdelava ceste od naše naselbine pod Hudo Ravno do Šupce in naprej Na Leže je bila silno težavna in nevarna, ker so pred Šupco hude strmine in svet brez trdnega fundamenta. Istotako tudi onstran Šupce. Pod Šupco pa bi bilo nemogoče izpeljati cesto, ker bi tu morala biti vsekana v živo skalo, to pa bi bilo predrago. Dalj kot do Lež mi nismo delali ceste, ker nas je prehitela vojska.

S sekanjem gozda smo tako nadaljevali do leta 1914, ko se je pričela vojska. Poleti smo sekali in tesali les, pozimi pa smo ga vozili na postajo v Kranjsko goro. Sekače smo imeli običajno iz Bače pri Podbrdu, tesači pa so bili iz Loške doline, deloma pa tudi Trentarji. Ves čas, dokler se ni pričela vojska, nismo pri našem obratu imeli nobene nesreče.

Mountain road covered with snow. The Russian road was built during the war, and it takes more than 10.000 lives when was built.

También nos hemos acostumbrado a las condiciones invernales, por lo que siempre nos hemos protegido a tiempo de las avalanchas.

La avalancha debajo de Močil fue muy peligrosa, seguida por la avalancha de Slemena, que tomó la dirección habitual debajo de Vosshiitte, y la avalancha debajo de Mojstrovka. Desde Močil hasta la cima, en invierno solíamos plantar palos largos en la nieve para que los conductores pudieran orientarse cuando venían de Kranjska Gora a última hora de la tarde. En cuanto parecía que iban a producirse avalanchas, parábamos todos los recorridos por la cumbre. Cuando las avalanchas hubieron desaparecido, hicimos un camino para los trineos y seguimos adelante. Pero nunca hemos sufrido un accidente.

Pasaba todo mi tiempo libre escalando todos los picos de los alrededores: Mojstrovka, Prisojnik, Razor, Jalovec, etc. También visité Zlatorog na Logo en varias ocasiones, donde el posadero y el entonces alcalde, Mr. d. Tondrom son muy buenos amigos. Hoy vive en Maribor, adonde tuvo que trasladarse porque se vendió su finca de Log. Siempre caminaba solo, pero a veces llevaba conmigo a un trabajador apasionado por la montaña.
Por lo demás, he recibido varias visitas en mi casa de campo. En aquella época, era un esloveno muy raro que llegaba a través de Vršič a Trento. Pero a menudo había checos, entre ellos dos, uno de los cuales supuestamente se llamaba Dvorsky, que estaban todos los años en los Alpes Julianos. La mayoría eran alemanes, sobre todo de Carintia, pero también había reichswalders, la mayoría bávaros. Muchos se detuvieron en nuestro asentamiento, descansaron y pidieron información. El Dr. Kugy y Bois de Chesne también nos han visitado varias veces.

También había silvicultores de Bovec y Tolmin que venían en misión oficial y nos daban madera. Con ellos venía siempre Andrej Komac (Mota), el hijo del guía Andrej Komac, que tiene un monumento en Huda Ravna, donde murió congelado un año antes de nuestra llegada. Me hice amigo de Andrej Komac y le visité varias veces en su casa de Log. Durante la Primera Guerra Mundial desapareció con rumbo desconocido, pero “Špik”-Tožbar od Sv. Marija, a quien visité en su casa hace unos años, también vino varias veces. Ya no me conocía porque había perdido la memoria en su vejez. De los turistas eslovenos, sólo recuerdo al Dr. Bogdan Žužek, que una vez se alojó con su madre en nuestra casa de campo.

En 1910, el profesor Ludwig, entonces presidente de la D.U.O.A.V., acudió a Zakotnik y acordó ampliar la entonces Vosshiitta. Me encargaron un plano y un presupuesto y, efectivamente, la inauguración de la cabaña Voss ampliada tuvo lugar en 1911. El ala oriental de la actual cabaña Erjavec, donde están los dormitorios, es tal y como la diseñé en su día y no ha sido alterada.

Entre los trabajadores, muchos de los cuales eran trentarianos, había también varios cazadores furtivos. Desde que empecé, no tengo forma de saber quién está pescando. Sabíamos que tenía un arma escondida en algún lugar cerca del asentamiento. Al amanecer, una cabra cazada furtivamente cayó en algún lugar de Prisojnik. Finalmente, descubrimos que se trataba de Škafar y Vertelj Anton, que cazaban cada uno por su cuenta. Mientras estábamos sentados alrededor del fuego en el patio, nos contaron varias aventuras sobre estos cazadores furtivos: cómo Škafar sacó una gamuza por la ventana de Pi-isojnik para escapar de los cazadores, cómo los cazadores furtivos ataron al guarda de caza Košir de Kranjska gora encima del hormiguero con la cabeza por encima del hormiguero, y cómo fue salvado accidentalmente por un pastor para que las hormigas no lo devoraran. Se dice que Škafar pescaba truchas en el Soca. El cazador lo observó con prismáticos desde lo alto de la colina. Škafar se fue a casa con su presa, y el cazador hizo un rastro en la arena y fue a casa de Škafar para demostrar el robo de la trucha. Sin embargo, la prueba fracasó porque la huella en la arena no coincidía con los zapatos, ya que Škafar tenía un par de zapatos enormes que no eran adecuados para sus pies.

Nuestro asentamiento constaba de una casa administrativa en una colina, un edificio para los trabajadores, una cocina, una herrería, una carbonería y dos establos. Teníamos de 6 a 8 caballos, a veces más. Šmon, un guarnicionero de Črnuče, reparaba el equipo de los caballos. Una vez me pidió que fuera con él a Mojstrovka y recogiera algunos pinos de montaña para llevarlos a casa. Le guié desde la cima por el pedregal que hay detrás de Sito, para que luego pudiéramos ir por la cresta hasta Mojstrovka y recoger allí los lirios de montaña. Mi marido estaba muy emocionado por llegar tan alto. Pero cuando salimos de detrás de Sito por la cresta, donde hay una vista muy bonita del alto Trenta, Grintovec, Jalovec, etc., le dio un vuelco la cabeza, se cubrió con la capa, se sentó en el suelo y ya no pude levantarle del asiento. Lo cogí del brazo y lo llevé de nuevo al pedregal, donde se alivió. Fui a recoger los lirios de montaña para él. Por lo visto, mi marido sigue viviendo en Črnuče.

El invierno de 1912 fue extremadamente riguroso. Cayó mucha nieve y detuvimos todo el trabajo durante el invierno, incluido el envío de los caballos a Kranjska Gora. Antes de Pascua, vine a nuestro asentamiento para arreglar algunas cosas. Estaba solo. Mientras tanto, ha empezado a nevar y es una noche y un día terriblemente fríos, sin tregua.

Intenté llegar con raquetas de nieve a la cima y a Kranjska Gora, pero con el mayor esfuerzo apenas conseguí llegar a Huda Ravna. Así que volví a la cabaña y me rendí al destino. Tenía suficiente comida para sobrevivir, pero era monótono. Pasaron días y 14 días, y seguía sin haber nadie de Trento para ir a Kranjska Gora. Ese día Šilov Lojz me trajo leche y huevos, porque en Trento sabían que estaba sola en la cabaña. Me alegré mucho de verlo. Todavía no me atrevía a pasar por encima porque la nieve estaba blanda. Así que me quedé sola durante tres semanas enteras. Al cabo de tres semanas, llegaron los primeros Trentars, que allanaron el camino hacia la cumbre, y llegamos juntos a Kranjska Gora. En casa estaban convencidos de que estaba nevado. Desde Kranjska Gora tampoco me localizaba nadie. Fue entonces cuando el “Titanic” se hundió y el Dr. Cerk murió poco después en el taburete.

Cuando llegó la primavera, las avalanchas empezaron a reinar. Desde todos los lados, desde Prisojnik, Mojstrovka y Travnik, se abrieron paso hacia el valle. Luego hubo truenos y rugidos, sobre todo por la noche, de modo que era imposible dormir. Enormes masas de nieve solían verterse en el valle. Una avalancha especialmente grande venía todos los años de Travnik y rodaba por el barranco que había debajo de nuestro asentamiento. Nunca llegó a nuestro acuerdo.

La avalancha más peligrosa para nuestro asentamiento fue la de Prisojnik. Por eso no nos atrevíamos a cortar madera por encima de nuestro asentamiento, porque cada año era el bosque el que frenaba esta avalancha. El bosque estaba bajo la protección de la administración forestal y sólo se nos permitía desbrozar ciertas zonas, y no densamente.

Nuestra cabaña estaba construida con un techo muy resistente sobre el sótano, para que pudiéramos escondernos allí en caso de peligro. La bodega sigue existiendo, pero la cabaña fue arrasada por una avalancha en 1917.

En aquellos días, era un auténtico placer caminar desde Močil por la cumbre y seguir hacia Trenta. En primavera, todas estas laderas eran un único rosal. En el lado de Goriška, hacia Huda Ravna, había flores de montaña de todo tipo.

Siempre me he sentido muy cómodo entre los trentarianos. Me encantaban. Eran buenas personas, de voz suave, con las que daba gusto hablar y escuchar. Trentar estaba acostumbrado a sufrir y se contentaba con poco. Durante un año y un día, sólo comió polenta y a veces “chompas”. No conocía el pan.

Sólo lo compraba si iba a Kranjska Gora. Bebió Trentar “gajst”, es decir. j. Compró aguardiente, que diluyó con agua en el primer pozo. Cada Trentar tenía una botella de esto cuando salía de casa y ofrecía un sorbo a todos los que conocía. En aquella época, los trentinos iban de compras a Bialystok.

The curves of Russian road in winter from the drone

También llevaban su pequeño ganado al seminario de Bialystok. Normalmente iban allí a ver a un médico. Así que caminó todo el camino, primero sobre Vršič y luego sobre Podkorensko sedlo.

Si Trentar fue a Kranjska Gora, dijo que iba por Kranjski vrh a Kranj = Kranjska Gora. Pero nadie dijo que iba sobre Vršič. Los de Kranjska Gora decían que iban a “Jezerec” porque entonces había un pequeño lago justo en el paso, que nunca se secó. Nuestra carretera se retiró y luego la carretera militar la rompió. La cabaña de Voss fue llamada tanto por los Trentars como por los Kranjskogorci la Cabaña de Močil. Oficialmente, pasó a llamarse Vršič Prelaz Mojstrovka. Durante la guerra, los comandos militares también llamaron a Vršič “Mojstrovka-Pass”.

Pero cuando estalló la Primera Guerra Mundial, en julio de 1914, tuvimos que interrumpir temporalmente todo el trabajo porque los trabajadores tuvieron que marcharse a la guerra. En otoño empezamos a trabajar de nuevo, pero a escala muy reducida. A pesar del triunvirato, Austria no confiaba en Italia y comenzó lentamente a preparar la guerra contra ella. Mientras tanto, continuaron las negociaciones, pero, como es bien sabido, fracasaron. Así, en el otoño de 1914, el Alto Mando comenzó los preparativos también en esta sección.

Una de las cuestiones más importantes para los viajes a la montaña en aquella época era la del buen calzado. La primera vez que atravesamos Vršič en invierno, con nieve, yo llevaba zapatos normales de andar por casa, que por supuesto se empaparon enseguida y sufrí mucho por el camino. Más tarde, cuando entré en contacto con cazadores y silvicultores de Trento, vi que tenían unas botas excelentes, fuertes, impermeables y brillantemente calzadas. Estos zapatos los llevaban Črnigoj, silvicultor de Bovec, Andrej Komac-Mota, Tožbar-Špik y otros. Cuando pregunté dónde se fabrican estos zapatos, indispensables en Trento, me dieron la dirección del zapatero que los fabrica y suministra. Se trataba de Franz Plieseis, zapatero del pueblo de Goisern, en la Alta Austria.

Le escribí inmediatamente y me contestó que estaba dispuesto a hacerme los zapatos y que le enviara las medidas lo antes posible. Esos zapatos costaban entonces 10 coronas, con una caja de excelente manteca de cerdo. Estuve en contacto con este zapatero hasta la Primera Guerra Mundial, y le encargaba constantemente zapatos para mí y para mis conocidos. Los zapatos siempre han sido excelentes y todo el mundo ha estado contento con ellos.

En aquella época, no era posible comprar calzado de montañismo en Liubliana ni en ningún otro lugar. Sólo después de que el montañismo se desarrollara y el calzado de los zapateros de Goisern se hiciera más conocido en el mundo del montañismo, empezaron a fabricarse zapatos similares en nuestro país y se llamaron “gojzerji”. Los primeros y verdaderos zapatos de alpinismo salieron del pueblo de Goisern. El zapatero Franz Plieseis murió a una edad avanzada hace unos cinco o seis años en Goisern. Es, de hecho, el inventor de los llamados “Goisers”.

En otoño, los comandos militares enviaron a 25 rusos a Kranjska Gora. Eran siberianos ellos mismos, gente alta y digna, que se alojaban en el salón del Pečar. Estaban custodiados por soldados austriacos. Todas las mañanas salían de Kranjska Gora, cada uno con una barra de hierro, que luego entregaban en Močil. Estas barras de hierro se utilizaron luego como barreras de alambre en Vršič. Este era el trabajo diario de estos rusos. Por la noche, solían cantar varias canciones rusas, y a los lugareños les encantaba venir a escucharlas y llevarles golosinas. Al principio, la Guardia Austriaca no defendió esto, pero más tarde cualquier contacto con los rusos estaba estrictamente prohibido y además era peligroso, porque cualquiera era considerado inmediatamente un traidor a la Patria.

Esto era sólo el principio, ya que el estado de guerra entre Austria e Italia aún no había comenzado. Ese invierno, no hubo grandes preparativos de guerra en Vršič y en esta sección. Tan pronto como se acercaba el mes de mayo en la primavera de 1915 y se tenía la certeza de que Italia tomaría el otro bando, el

Preparativos para la carretera sobre Vršič a Trento. El cuerpo femenino llegó con ingenieros y empezaron a medir y trazar la carretera a Trento. Trajeron muchos materiales de construcción a Kranjska Gora, y cada vez más rusos vinieron con ellos. En Kranjska Gora se construyeron varios cuarteles, almacenes, oficinas, etc. De hecho, había mucho tráfico. La ruta a Trento se completó pronto y se dividió en 12 o 13 tramos. Un ingeniero se encargó de cada sección. Los ingenieros eran en su mayoría alemanes checos y algunos húngaros. El comandante en ese momento seguía siendo el comandante Rimi, también alemán checo, pero no un mal hombre para los rusos. El primer tramo desde Kranjska Gora (desde Baba) hasta Erika se asignó a Slovenian Eng. Beštru, que no era especialmente popular entre sus colegas alemanes, entre los que también había muchos judíos, debido a su origen esloveno.

Pero cuando el 24. Italia declaró oficialmente la guerra a Austria en mayo de 1915, las obras de la carretera a través de Vršič ya estaban en pleno apogeo. En aquella época también fui llamado a filas para la guerra, pero debido a mi puesto en la construcción de esta carretera fui eximido temporalmente del servicio militar.

La administración militar ocupó nuestro asentamiento y nuestro trabajo en el bosque se interrumpió por completo. La tremenda sobrecarga del bosque casi arruina económicamente al Tesorero, que estaba al borde del colapso, porque sólo se alimentaba del bosque y no daba lo suficiente de sí mismo. Pero cuando vio que la administración de guerra había decidido construir una carretera a través de Vršič, tuvo la buena idea de recuperar la madera de su bosque. Fue a Bialystok, donde estaba destinado el 6. General Rohr, a quien sugirió que estaría dispuesto a hacer un llamado techo de protección contra avalanchas sobre Vršič con su propia madera (Lawinenschutzdacher), garantizando así el paso seguro del ejército austriaco sobre Vršič incluso en invierno, cuando caía la nieve. La Administración Militar aprobó la propuesta de Zakotnik y comenzó la construcción de estos tejados sobre Vršič.

El trazado militar de la nueva carretera seguía nuestro camino sólo hasta Erika, donde cruzaba Pišenco y luego ascendía suavemente con algunas curvas hasta la casa de Mihov. Allí se cruzó con nuestra carretera, volvió a abandonarla y luego sólo se reencontró un par de veces hasta llegar a Močil. Esta ruta tomaba una dirección completamente distinta y volvía a nuestra carretera en Močil, la seguía durante un rato, luego tomaba un desvío y volvía a unirse a la antigua carretera en la cima del puerto.

Por el lado de Goriška, nuestra carretera, salvo dos curvas, va continua hasta Huda Ravna, t. j. al monumento de Komac, que en aquel momento querían demoler, pero yo fui a Ing. Schutt intervino para conservar el monumento. La ruta sigue nuestro camino de vuelta a nuestro pueblo y luego a Šupka y después a Lez. A partir de aquí, la ruta es completamente nueva, porque a partir de aquí, no había ninguna pista en ese momento. Serpentea por terrenos muy accidentados; finalmente llega al valle en el puente actual y de aquí a Logo en Trenta. El túnel no existía entonces. Más tarde lo hicieron los italianos.

La nueva carretera fue construida exclusivamente por prisioneros de guerra rusos, unos 12 000. Fueron alojados en varios barracones desde Kranjska Gora hasta Trenta. Estos barracones eran muy primitivos y muy fríos en invierno. La comida de los prisioneros era muy pobre e insuficiente. Se dividían en escuadrones de 25 hombres, custodiados por un soldado austriaco y un intérprete ruso, normalmente judío, que no hacía nada. También había muchos alemanes del Volga entre los prisioneros. Los prisioneros iban mal vestidos. Como tenían que trabajar con buen y mal tiempo, a la mayoría se les rompía el uniforme. La administración militar austriaca no les dio más ropa. Como consecuencia, varias enfermedades como la disentería, la disentería, el cólera y la viruela se propagaron entre ellos y muchos murieron.

Los rusos fueron tratados muy mal. Algunos ingenieros y oficiales en particular se comportaron salvajemente con los prisioneros. Por la menor ofensa, el prisionero era atado a un árbol y se desmayaba en poco tiempo. Luego le echaron agua fría en la cara para que recobrara el conocimiento y lo dejaron colgado así durante dos o tres horas. El más salvaje de los ingenieros fue Ing. Kavalir, húngaro, que construyó el tramo bajo Močil. Cuando estaba borracho, salía a la calle con un palo pesado entre los rusos y golpeaba a los rusos con el palo, cayera donde cayera. A muchos guardias austriacos también les gustaba pegar a los rusos. Era imposible apelar. Cuando los guardias llevaban a los italianos capturados por la nueva carretera, los rusos siempre los atacaban con picos y palas, diciendo que era culpa de los italianos que el ejército siguiera adelante, porque el ejército habría terminado hace mucho tiempo si Italia no hubiera ayudado.
A los rusos. A duras penas evitaron que los italianos fueran asesinados en el acto.

Así que, en cuanto Zakotnik recibió el visto bueno del mando militar para construir los tejados a prueba de inundaciones, se asoció con Weissbacher, un maestro carpintero de Liubliana, y ambos comenzaron inmediatamente los preparativos. En concreto, consiguieron que volviéramos a nuestro asentamiento, que había sido ocupado por los militares. Nos han devuelto la mitad de las habitaciones de nuestro chalé, es decir. j. dos habitaciones, y los soldados se quedaron con la otra mitad. En aquella época, se movilizó a leñadores, carpinteros y conductores de toda Eslovenia e incluso del Tirol y Solna Graz para trabajar en la carretera sobre Vršič. Estos tejados de protección contra inundaciones debían construirse desde Močil por encima y luego un poco más allá de la casa de Tičar. Los tejados de protección contra inundaciones se diseñaron para ser levantados sobre fuertes columnas de 35 X 35 cm a las que se fijarían fuertes vigas que luego se empotrarían en el suelo por encima de la carretera. Las vigas estarían cubiertas por losas de 6 cm de espesor, sobre las que se deslizaría la avalancha. Pero todo estaba conectado con fuertes enganches de hierro. En teoría era una buena idea, pero la práctica y la avalancha han demostrado lo contrario.
La construcción de las columnas y las vigas comenzó inmediatamente. En Leža, los prisioneros de guerra serraban las losas a mano, con un prisionero encima y dos sujetando y tirando de la sierra de mano debajo. De este modo, en Leža se serraban diariamente hasta dos vagones de tablas.

Las obras comenzaron en Močil. Mientras tanto, conseguí otro bowmobile con una sierra circular y empezamos a serrar chapas con la sierra circular en nuestra cabaña. Mientras tanto, se trabajaba en la carretera a toda prisa. La carretera no era sólida porque se utilizó madera de abeto redonda para varias cerchas, que no aguantaban mucho tiempo. Esto se hizo evidente más tarde.

Al mismo tiempo, se construyó un teleférico para llevar a la gente de Kranjska Gora a Vršič, donde se encontraba la estación. La segunda estación estaba en el barranco bajo nuestro asentamiento, y la tercera en la pasarela nada más llegar al valle antes del nacimiento del río Soča. El teleférico podía arrastrar hasta 60 kg y transportaba principalmente alimentos para el ejército, heno para los caballos y diversas herramientas. En Huda Ravna, el teleférico bajó tanto que hubo que excavar el terreno. Aquí, varios sacos de comida fueron robados varias veces tanto por rusos como por soldados austriacos. Los guardias también robaban o eran sorprendidos in fraganti. La mayoría de los robos se produjeron cuando los llamados “Liebesgaben” fueron enviados al frente. Cuando se estaba construyendo el teleférico, dije que no era el camino correcto porque se lo llevaría una avalancha, y se rieron de mí, diciendo que no era tan peligroso como yo pensaba. Muchos oficiales e ingenieros incluso se rieron del proyecto de impermeabilización.

Las obras de la carretera avanzaban a un ritmo muy rápido, por lo que 1. En octubre de 1905, el posterior emperador Kari ya condujo un coche por ella. Condujo hasta el río Soča, en Trento, donde hubo una recepción militar. Por aquel entonces, se rumoreaba que había tomado coñac en la comida y se había caído borracho al río Soca. Tuvimos que sostener la antorcha en Mochil.

El principal equipo de construcción tenía su base en Kranjska Gora. Luego hubo varios mandos intermedios, y el comandante Rimi construyó su villa sobre la iglesia rusa. El segundo equipo estaba en Vosshutta y el tercero en casa de Tičar. En Huda Ravna, se construyó una magnífica villa de una planta, ing. Schutt. Le desaconsejé el lugar donde empezó a construir porque era peligroso por un desprendimiento, pero no me creyó. Aquel invierno, una avalancha arrasó el chalet, pero Schutt, por suerte, aún conservaba la cabeza. Los cimientos de esta villa aún pueden verse claramente en Huda Ravna. El último comando estaba entonces en nuestra cabaña. Se tomaron medidas estrictas para garantizar que nadie subiera cuesta arriba en un coche de caballos, y se crearon guardias especiales de tráfico.

En cuanto la carretera estuvo transitable, empezó a llegar el material, los cañones. Estaba constantemente ocupada por varias columnas militares. Los heridos estaban siendo llevados de vuelta. Cuando el 24. Mayo, comenzó la guerra con Italia, no había tropas en la cuenca del Soča, excepto en Predilo. Sólo había 4 artilleros en las trincheras de tiro cerca de Bovec, entre ellos estaba el centinela Pogačar. Tenían rifles colocados en las trincheras a ciertas distancias. Los italianos se acercaban cautelosamente, pero no se atrevían a ir más lejos, porque estos artilleros iban de cañón en cañón y disparaban todo el camino en un solo día. No fue hasta mucho más tarde cuando llegaron las primeras unidades austriacas y tomaron posiciones allí.

Ha llegado noviembre. Mientras tanto, se han empezado a levantar las primeras columnas para los tejados de protección contra inundaciones de Močil. Pero aún no había nieve. Incluso en diciembre, aún no ha nevado. Oficiales, ingenieros y el equipo que me conocía, todos se burlaban de mí, Chesh, ¿dónde están las avalanchas. Ha llegado la Navidad de 1915. Durante la noche, cayó algo de nieve en Štefanovo, de modo que una pequeña avalancha se precipitó desde Slemena, justo encima de Močil, y sepultó a dos rusos hasta la cintura. Riendo, se desenterraron de la nieve. Pero todos los que lo vieron se rieron de ellos, y aún más de mí.

Por lo tanto, el tráfico siguió fluyendo sin interrupciones a través de Vršič, porque incluso en enero de 1916 todavía no había nieve. Los trabajos en los techos de protección contra avalanchas también han avanzado bien y ya se ha dado la segunda vuelta hacia la cima. Estos tejados se han tragado mucho material. Había una necesidad constante de traer madera, y todo parecía indicar que iba a funcionar a la perfección. Todo el mundo creía también que la estructura sería capaz de soportar cualquier presión de la nieve, porque realmente era extremadamente fuerte y estaba sólidamente construida.
Mientras tanto, se construía un monumento al archiduque Eugenio, comandante en jefe del frente contra Italia, en la cima del paso, donde hoy se encuentra el Carrusel Italiano. La carretera sobre Vršič también recibió su nombre, “Erzherzog Eugen- Strasse”. El monumento pretende ser algo enorme, un símbolo eterno de la grandeza de Austria. Sólo en la construcción del armazón del monumento se emplearon más de 200 prisioneros de guerra rusos. También dije a los constructores de este monumento que se lo llevaría una avalancha, pero me respondieron que estaría hecho tan fuerte que resistiría cualquier fuerza natural.

A principios de febrero, tomábamos el sol sin camiseta en Huda Ravna. Seguía sin nevar y volví a ser el objetivo. Casi me avergonzaba, porque nunca había vivido un invierno así.

A finales de febrero, empieza a nevar. Lentamente al principio, pero luego cada vez más, y finalmente empezó a ponerse tan mal que tuvimos que quitarlo de la carretera. La nieve estaba seca como la harina. Fue entonces cuando algunos empezaron a creer que mis promesas no eran gratuitas. Los rusos también dijeron que, aunque hay nieve en Rusia, desconocen las cantidades. No podía imaginar que el desastre estaba tan cerca.

Russian prisoners built the road to Vršič pass.

 

Dne 8. marca 1916 po kosilu sem bil namenjen na vrh, da si ogledam delo. Šel sem od naše koče proti vrhu ob enih. Bil je pravi metež. Ko pridem do Hude Ravne, zaslišim en sam strašanski krik iz nešteto grl, ki pa je takoj utihnil. Grem počasi naprej, pa mi kmalu pridrve naproti ruski ujetniki s prestrašeni obrazi: »Lavina, lavina«. Pribežalo je tudi nekaj avstrijskih stražnikov. Vsi, kar jih je pribežalo z vrha, so bili tako prestrašeni, da nismo iz njih mogli spraviti ničesar jasnega. Tudi nazaj nismo mogli pripraviti nikogar. Vsi so izjavili, da se raje dado pobiti, kot pa da bi šli nazaj. Tudi oficirji in inženirji so zgubili glavo in niso vedeli kaj početi, ker je bila na mah pretrgana vsaka zveza s Kranjsko goro in tamošnjo komando.

Vse delo je zastalo. Ničesar nismo vedeli, kaj se je zgodilo na drugi strani Vršiča. Nikdo pa se ni upal na vrh. Tisti dan je bilo absolutno nemogoče pripraviti ruske ujetnike do k,ake rešilne akcije in tudi avstrijski oficirji niso imeli nobene volje in poguma, da bi šli na mesto katastrofe. Pričeli smo ugibati, koliko mora biti žrtev. Natanko se takrat še ni dalo dognati, ker so bili na prelazu zaposleni ruski ujetniki tudi iz druge strani. Približno pa smo že takoj takrat ugotovili, da manjka okrog sto ruskih ujetnikov in nekaj avstrijskih stražnikov. Tudi oficirji iz Tičarjevega doma so pribežali na našo stran in izjavili, da je na vrhu vse uničeno in da je Tičarjev dom popolnoma izpraznjen.

Komanda za naš sektor je bila v tako imenovani Schuttbaraki na Hudi Ravni, tabor ruskih ujetnikov pa je bil malo niže v naši naselbini. Naslednje jutro so prišli iz Schuttbarake vsi oficirji in inženirji v našo naselbino. Bili so vsi oboroženi z revolverji, kar običajno ni bila navada. Zahtevali so nastop vseh ruskih ujetnikov. Ko so ujetniki nastopili, je iz njihovih vrst izstopila deputacija treh Rusov, ki so takratnemu komandantu izjavili, da na delo na Vršič ne bodo šli več, ker to delo ogroža njihova življenja in jih avstrijska vojna komanda za taka dela ne sme uporabljati. Inž. Schutt jim je ponovno zagrozil, da bo v primeru nadaljnjega upora prisiljen uporabiti orožje. Deputacija pa mu je odgovorila, da so vsi ujetniki pripravljeni pustiti se pobiti, na delo na Vršič pa ne bodo šli več. Tudi poziv za reševalno akcijo so odklonili, češ, da bi bila brezuspešna, ker je na vrhu vse uničeno, kar je bilo živega. Le nekateri ujetniki so bili pripravljeni, da gredo na vrh, če bi se morda dalo kaj rešiti. Sicer so pa imeli Avstrijci z inženirji in oficirji še večji strah iti na vrh kot Rusi.

Kljub temu pa se nas je nekaj zbralo in smo jo mahnili na Vršič. Ko smo prišli tja, se nam je nudilo strahovito razdejanje. Tam kjer je bilo prejšnji dan skoro 20 metrov visoko ogrodje Evgenovega spomenika, ni bilo videti ničesar več, le tu in tam je ležal v snegu kak zlomljen tram ali deska. Snega je bilo ogromno, bil je nabit. Ker je še vedno snežilo in je bil ves vrh v megli, se ni dalo še ničesar ugotoviti, od kje in kako je plaz prišel.

Plaz je bil suh. Domneval sem, da se je morala utrgati na grebenih Mojstrovke opast, ki je padala na lavinsko področje in sprožila na novo zapadli sneg. Zato je še vedno obstajala nevarnost za nove plazove in to tembolj, ker se ni videlo na vrhove, da bi se presodilo, od kod preti nevarnost.

Človeških trupel nismo videli nobenih. Šli smo do Tičarjevega doma. Pri tej koči se je plaz ustavil. Pred vrati, ki so bila vsa zasuta s snegom, ga je bilo več kot tri metre. Pričeli smo odkopavati, da bi prišli v kočo. Kmalu smo odkopali dva Rusa, ki sta bila že oba mrtva. Kazalo je, da jih je ubil puh. Čeprav se je takrat, ko se je gradil Tičarjev dom, previdno iskalo in določalo prostor, da bi bila koča varna pred plazovi, je le malo manjkalo, da je ni odnesel ta plaz, kajti bil je tako silen, da je kočo nagnil za približno 15°. Še danes se na koči opazi, da stene ne stoje navpično. Zlasti se to opazi tudi pri vhodnih vratih, ki so iz pravega kota.

Oba mrtva Rusa smo vzeli seboj in jih pokopali na Hudi Ravni. Ko pa so pri tej priložnosti, ob pogrebu teh Rusov, ostali ujetniki prišli do spoznanja, da bi bila reševalna akcija na Vršiču le potrebna, so se potem odločili, da bodo z odkopavanjem pričeli. Vsi niso šli, vendar pa jih je prihodnji dan šlo precej na Vršič in so pričeli z odkopavanjem, ker je tudi snežiti prenehalo. Sneg je bil trd in je bilo delo jako težko. Odkopali so kakih 15 ujetnikov in enega stražnika. Vsi so bili strahovito izmaličeni. Tramovje je nekaterim potrgalo glave, roke in noge. Da bi bila pod snegom še živa bitja, ni bilo niti govora. Kmalu po delu, še isti dan, je zopet prihrumel plaz na istem mestu. Zato je bilo vsako delo z odkopavanjem nemogoče in tudi ujetniki niso imeli več poguma.

Plazovi so zasuli tudi obe postaji žičnice na vrhu in v grapi pod našo naselbino. Katastrofa je bila torej popolna. Ves promet čez Vršič je bil ustavljen. Ničesar nismo vedeli, kaj se godi na drugi strani Vršiča. Tako smo čakali kakih 14 dni na povelja. Snežilo ni več in nastopili so lepi sončni dnevi. Ker pa je bilo treba nekaj ukreniti, me je komandant vprašal, ako bi se upal iti čez Vršič v Kranjsko goro na komando, kamor bi nesel poročilo o katastrofi in dobil tam nadaljnja navodila glede usode gradbenega osebja in ujetnikov na naši strani. Ker nikogar drugega niso mogli pripraviti na pot, sem se torej odpravil jaz.

Šel sem torej v Kranjsko goro in še isti dan prinesel nazaj povelje, da je treba vse ruske ujetnike spraviti v dolino do Sv. Marije in naj se tam nastanijo v barakah. Kar pa je tehničnega moštva, naj gre do Soče v Trenti in tam počaka nadaljnjih povelj. Tudi inž. Gregor in jaz sva dobila nalog, da odideva do Soče, kamor sva prišla še isti dan. Jaz sem bil nastanjen v gostilni Flajs, kjer sem bil še iz prejšnjih časov dobro znan s tedanjim gostilničarjem.

Čakali smo v Soči nekaj dni, nakar pa smo dobili povelje, da naju z inž. Gregerjem še isti večer, ko se napravi tema, odpelje kamion v Srednji Log pod Mangrtom, kjer se bova odpeljala z elek. rudniško železnico v Rabelj. Bovec je bil takrat deloma v italijanskih, deloma pa v avstrijskih rokah. Cesta čez Kal in Koritnico mimo Bovca, pri križišču, je bila prehodna, vendar podnevi nemogoča, ker je imela italijanska artilerija cesto vedno pod ognjem. Tudi ponoči so Italijani večkrat napravili na cesti preplah. Čez Predil pa je bilo takrat nemogoče priti s kamionom. Zato je dobro služila rudniška železnica, ker je bil promet čez Vršič pretrgan.

Res so naju naložili na kamion in odpeljali smo se proti Kalu in Koritnici. Čim pa smo prišli do tja, je pričela avstrijska artiljerija dražiti Italijane. Naš kamion je tako prav po nesreči zašel v artilerijski ogenj. Šofer je v tej zmedi zavozil v jarek, kjer smo obtičali. Hitro smo poskakali z našo prtljago iz kamiona. K sreči je za nami privozil drug kamion, ki nas je naložil in odpeljal dalje v Srednji log.

Tam je že čakala električna železnica in odpeljali smo se naprej v Rabelj. Šaht je tam globok okrog 230 metrov. Dvigalo nas je potegnilo na vrh in bili smo okrog enih ponoči v Rablju, ki je bil ves v temi zaradi italijanskega obstreljevanja.

Najprej smo šli v pekarno, kjer smo dobili svež kruh. Na cesti ni bilo nikogar. Vse je bilo zaprto. Naposled pa smo le zagledali pri neki hiši žarek svetlobe. Prišedši tja smo videli, da je pred hišo vojaška straža, ki nam je salutirala, ko smo vstopili, misleč, da spadamo tja. Prišli smo v precej veliko sobo, lepo razsvetljeno, po sredi pa dolgo mizo, ki je bila polna raznovrstnih jedil in pijač. Bilo pa ni nikjer žive duše. Prav pošteno smo se poslužili vseh dobrot in nazadnje smo se tudi napili. Potem pa smo polegli in zaspali. Nikdar nismo nikomur dali račun za to postrežbo.

Kamion nas je potem odpeljal na postajo v Trbiž, od tam pa smo se odpeljali z vlakom v Kranjsko goro, kjer smo se javili komandi. V Kranjski gori smo zvedeli, da je tudi na tej strani plaz napravil silno razdejanje, vendar natančnih podatkov še ni, ker ni bil po katastrofi še nikdo na Vršiču. Ugotovilo pa se je medtem, da je vseh mrtvih ujetnikov 110, poleg tega pa še 6 ali 7 stražarjev. To so bile takrat oficialne številke, ki pa so bile zaupno javljene na višje komande, civilistom se je to prikrivalo.

Komanda v Kranjski gori je izpraznila prav vse objekte do Vršiča in ni bilo nikjer nikogar več v poslopjih in barakah. Rusi so bili tako preplašeni, da je komanda že skoro uvidevala, da si z njimi ne bo mogla dosti pomagati. Nič manj pa niso bili preplašeni vojaki z oficirji vred. Vsakdo si je želel proč, celo v fronto, samo da bo stran od teh prokletih plazov.

Čakali smo torej vsi v Kranjski gori nadaljnih odredb. Dne 3. aprila pa sem dobil od podpolkovnika Rimla (takrat je že avanziral) nalog, naj grem s 25 ujetniki v Vossovo kočo in naj pričnemo odkopavati cesto, da bo čimprej zopet vzpostavljen promet na njej. Šel sem torej z ujetniki do Močila, kjer sem jih hotel nastaniti v tamošnjih barakah, ki so še ostale cele. Zdajci ni bilo nobenega ujetnika več, vsi so zginili kot kafra. Gledam okrog sebe, kam da so zginili, in zagledam luknjo v snegu. Grem po njej in zagledam samo podplate ujetnikov. Ujetniki so tičali v vsajalnih luknjah vojaške peči, ki je ostala še cela in popolnoma zasuta s snegom. V peči pa je bilo polno pečenega kruha, ki so ga ujetniki zavohali. Pustil sem jih, da so si ga nabrali po mili volji in so bili jako zadovoljni. »Hljeb harašo« so govorili, čeprav je bil že več kot tri tedne star.

Za menoj so prišli nato v naslednjih dneh še nadaljnji ujetniki in oficirji in inženirji in pričeli smo odkopavati cesto. Mene je komanda določila za vremenskega preroka zaradi plazov. Dodelila pa mi je še nekega poročnikaturista, ki je bil doma iz Tirolske in kot tak, kot je rekel, pozna dobro planinske in snežne razmere. Hodila sva skupno in ogledovala tamošnja plazovna polja in vrhove. Poročniku so se zdele najbolj nevarne snežne opasti na Mojstrovki, ki so bile ogromne. Tako se je moja domneva, da se je sprožil plaz proti Tičarjevemu domu, pokazala kot napačna, ker so opasti na Mojstrovki še vedno visele, kar sem povedal tudi poročniku. Rekel je, da bo temu kmalu odpomogel, da bomo lahko varni. Res smo čez dva dni že dobili dva topa 75 mm in poročnik je pričel streljati na snežne previse na Mojstrovki, najprej z granatami, ker pa ni nič zadel, je pričel streljati s šrapneli, pa tudi s temi ni bilo uspeha. Več kot 50 strelov je poslal proti Mojstrovki, pa ni bilo nobenega uspeha. Takrat sem pričel sam dvomiti, da more pok ali krik sprožiti v planinah snežni plaz. Ko je videl, da je njegov trud brezuspešen, je ustavil streljanje. Delo pa je šlo medtem naprej z odmetavanjem snega. Poročnika sem opozoril, da glavna lavina (temeljna — Grundlavine), ki je običajno vsako leto prišla s Slemena, do takrat še ni prišla. Odgovoril mi je, da ta ni nevarna in da smo lahko brez skrbi, o čemer pa sem jaz izrekel svoj dvom. Bili smo nastanjeni vsi v Vossovi koči. Med drugimi oficirji je bil tudi nek nadporočnik, češki Nemec, ki je ponoči dobesedno norel zaradi bojazni pred plazovi in je motil spanje nam vsem, ki smo bili v koči.

Prav na sedlu Vršiča je bil takrat hlev, v katerem je bilo 7 žlahtnih konj, ki so bili last oficirjev iz Tičarjevega doma in Vosshiitte. Dobili smo nalog, da te konje spravimo na Močilo in od tu dalje v Kranjsko goro. Poskušali smo na vse mogoče načine, pa nikakor ni šlo, ker se je konjem udiral sneg in je obstajala nevarnost, da si polomijo noge. Nikomur ni moglo ničesar pametnega pasti v glavo. Pri konjih je bil namreč še vedno konjski hlapec, ki jih je oskrboval. Tam tudi ni prišel plaz.

Zvedel pa je za naše težave v Kranjski gori nek korporal, ki je imel v življenju opravka s konji, pa se je ponudil, da bo te konje rešil. Prlšel je v Vossovo kočo in vzel seboj nekaj ujetnikov in šotorska krila. Na vrhu je vsakega konja podrl na tla, zvezal vse štiri noge in ga zavil v šotorsko krilo. Potem pa ga je kot toboggan po snegu porinil proti Močilu, kjer smo konja ujeli, mu razvezali noge in tako rešili vseh 7 konj.

Vse je kazalo, da se bo cesta res dala odkidati in da bo spet stavljena v promet. Pa je spet plaz postavil vse na glavo. Neke noči, ko smo šli že vsi spat, ob pol dvanajstih, se zasliši nad Vossovo kočo strahovito hrumenje in bobnenje. Oficirji so v svojih sobah pričeli kričati in so pribežali napol oblečeni v jedilnico in spraševali, kaj je, ker se je zemlja tresla in tudi koča a se je prav pošteno majala. Prihajal je temeljni plaz s Slemena. Bučalo in grmelo je še nekaj časa, nakar je vse utihnilo. Koči se ni zgodilo ničesar.

Drugo jutro pa smo videli učinek tega plazu. Ogromne mase snega so se nakopičile skoro do vrha griča, kjer je stala Vosshutte. Od protilavinskih streh pa ni bilo nobenega sledu več. Vse je odnesel plaz v grapo pod Vossovo kočo in potem dalje v Suho Pišenco. Tisti močni leseni stebri, ki so bili povezani med seboj z železjem, so bili zlomljeni kot vžigalice, potrgani iz zemlje. Sploh je bilo videti, kot da bi bilo vse napravljeno iz papirja.

Javili smo stvar komandi v Kranjsko goro. Vse tehnično moštvo, z Rusi vred je bilo popolnoma demoralizirano, zato je komanda uvidela, da je najbolje, da se premesti. Ostali smo še nekaj časa v Kranjski gori. Potem pa so nas odpeljali na Južno Tirolsko na tamošnjo fronto.

To je zgodovina ceste čez Vršič, ki bi se morala imenovati pravzaprav “Ruska cesta”, ker so jo zgradili samo Rusi. Zahtevala je od ruskih ujetnikov mnogo trpljenja in mnogo človeških žrtev. Številke nikdar niso bile znane, ker jih je komanda držala v strogi tajnosti, računam pa po svojem preudarku, da je na cesti cez Vršič dalo svoje življenje najmanj 10 000 Rusov.

History journal about how the Russian road was built during the war.

Al cumplirse el 40 aniversario de este sufrimiento, es justo que su memoria reviva como es debido.

Como utilizaron mucha madera para la carretera y la cortaron donde pudieron, las avalanchas fueron aún más rampantes al año siguiente. La avalancha se llevó “Schuttbarake” y su villa, y también el asentamiento de Zakotnik.

Al año siguiente, el comando del ejército combatió las avalanchas haciendo un camino a través de Vršič en el lado izquierdo de la carretera actual, pero tampoco funcionó.

Como la mitad de la carretera fue entregada a Italia y la otra mitad a Yugoslavia tras la Primera Guerra Mundial, la carretera perdió gran parte de su importancia porque no era transitable. Sin embargo, los italianos han reparado y reforzado perfectamente su parte de la carretera, mientras que la parte yugoslava ha sido completamente descuidada.

La actual Yugoslavia ha empezado a ocuparse de esta parte de la carretera, lo cual es de agradecer.

Después de la Primera Guerra Mundial, atravesé Vršič a pie por primera vez en 1920, hasta el nacimiento del río Shoca. Un italiano me dejó al otro lado de la silla por un puñado de cigarrillos. Luego vine varias veces más a Trento, donde la gente me conocía bien. Normalmente venía por Predil, a Bovec y luego a Trento. Ahora voy a Trento vía Vršič todos los años, incluso dos veces, porque para mí es la parte más bonita de Eslovenia. Me sigue encantando charlar con los trentarianos.

Fuente: https://vrsic.livejournal.com/2537.html